Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring downloaden  

Partner 1 Partner 2

Copyright AAQraad. Gerealiseerd door Dimotion