Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring downloaden  

 

Klachtenregeling

AAQraad Accountant & Adviseur hecht aan tevreden relaties en wij werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over ons, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vraag ik u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. We nemen uw opmerkingen serieus en waar mogelijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Klachtenregeling downloaden 

Partner 1 Partner 2

Copyright AAQraad. Gerealiseerd door Dimotion